logo-kanon-modiran-dark-kmki.ir

کانون مدیران کارآفرین

آموزش ویژه

مدیران مجموعه ها باید بهترین باشند و بتواند به بهترین شکل ممکن عمل کنند. ما در کانون مدیران با استفاده از تکنولوژی و مباحث روز دنیا و بکارگیری استاید حرفه ای و با تجربه تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا سطح مدیران را در حوزه های مختلف برای بهبود سیستم های مدیریتی خود، ارتقا دهند.

انتقال تجربه ارزشمند

از مهم ترین و گرانترین نوع اطلاعات در دنیا، تجربه است. هر تجربه ای را نمیتوان به راحتی بدست آورد. در نشست ها و جلسات کانون ما از فضایی را ایجاد کرده ایم تا مدیران تجربه های خود را به صورت منسج و هدفمند ارائه کنند تا دیگران هم بتوانند از این تجربه ها برای رشد مجموعه خود استفاده کنند.

هم افزایی

تمامی مدیران در مجموعه های خود نیاز دارند تا از دیگران برای انجام برخی از امور کمک بگیرند و با دیگران کار های خود را انجام بدهند. ما در کانون مدیران این اتفاق را رقم زده ایم و توانسته ایم که با در کنار هم قرار دادن مدیران مختلف، نیاز های مختلف مجموعه هایشان را با بهترین کیفیت توسط خود اعضا حل کنیم.

کانون مدیران کارآفرین

آموزش ویژه

مدیران مجموعه ها باید بهترین باشند و بتواند به بهترین شکل ممکن عمل کنند. ما در کانون مدیران با استفاده از تکنولوژی و مباحث روز دنیا و بکارگیری استاید حرفه ای و با تجربه تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا سطح مدیران را در حوزه های مختلف برای بهبود سیستم های مدیریتی خود، ارتقا دهند.

انتقال تجربه ارزشمند

از مهم ترین و گرانترین نوع اطلاعات در دنیا، تجربه است. هر تجربه ای را نمیتوان به راحتی بدست آورد. در نشست ها و جلسات کانون ما از فضایی را ایجاد کرده ایم تا مدیران تجربه های خود را به صورت منسج و هدفمند ارائه کنند تا دیگران هم بتوانند از این تجربه ها برای رشد مجموعه خود استفاده کنند.

هم افزایی

تمامی مدیران در مجموعه های خود نیاز دارند تا از دیگران برای انجام برخی از امور کمک بگیرند و با دیگران کار های خود را انجام بدهند. ما در کانون مدیران این اتفاق را رقم زده ایم و توانسته ایم که با در کنار هم قرار دادن مدیران مختلف، نیاز های مختلف مجموعه هایشان را با بهترین کیفیت توسط خود اعضا حل کنیم.

ما در کانون مدیران به دنبال چه هستیم؟؟

ما در کانون مدیران به دنبال چه هستیم؟؟

شبکه سازی ویژه

از  اهداف اصلی ما در کانون مدیران ارتباط قوی و ویژه در سطح مدیران است. برقراری این ارتباط در حالت عادی برای مدیران با یک مجموعه و مدیر دیگر پیچیدگی هایی دارد که ما آن را بشدت آسان کرده ایم.

ایجاد فضایی تفریحی

شاید کمتر جایی بتوان پیدا کرد که مدیران به راحتی بتوانند تفریح کنند و در سطح مدیران تفریحاتی وجود داشته باشد. ما در کانون مدیران براثی مدیران این فضا را ایجاد کرده ایم.

کارگروه های تخصصی

ما دوست داریم تا برای تمام مدیران فضایی را ایجاد کنیم که کسب و کاری جدید را خلق یا کسب و کار خود را بست و توسعه دهند. در کارگروه های مختلف مدیران میتوانند در راستای فعالیت های خود این کار را انجام دهند.

در نشست آینده شرکت کنید!!

آخرین نشست مدیران

مقالات ویژه مدیران

فهرست